Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Komiteer i Norsk Kamelidforening

Fiberkvalitet i produkter

Fiber fra NC Big Bang

Alpakkaprodukters forskjellige kvaliteter

Det finnes flere forskjellige kvaliteter på produkter laget av alpakka. Alpakkafiber er et meget eksklusivt og dyrt råstoff, og prisingen av alpakkaprodukter kan ofte virke forvirrende. Vi vil her gi en oversikt over de vanligste begrepene, og samtidig gi en forklaring på hvorfor prisene varierer.

Les mer...

Produktutvikling

Komiteens arbeid resultere bl.a. i en en idebank. Hvilke produkter og tjenester vil være aktuelle for å kunne leve av kamelider? Kreativ tenking må til for medlemmene i denne komiteen for å finne de produktene som kan masseproduseres og er attraktive på markedet, og de tjenester som vil være verdifulle feks innenfor helse, turisme, gourmet og annet.

Det er denne komiteens ansvar å finne egnede lokaler for videreforedling, være det seg spinneri eller slakteri.

Nyheter