Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Produktutvikling

Opprettet lørdag 08. april 2017 11:23

Komiteens arbeid resultere bl.a. i en en idebank. Hvilke produkter og tjenester vil være aktuelle for å kunne leve av kamelider? Kreativ tenking må til for medlemmene i denne komiteen for å finne de produktene som kan masseproduseres og er attraktive på markedet, og de tjenester som vil være verdifulle feks innenfor helse, turisme, gourmet og annet.

Det er denne komiteens ansvar å finne egnede lokaler for videreforedling, være det seg spinneri eller slakteri.