Lama som vokter for en flokk alpakkaer
Lama som vokter for en flokk alpakkaer

Ulv eller ikke ulv er et mye diskutert tema her i Norge, og ofte blir lama og alpakka tatt fram som en hjelp mot rovdyr. Det er noen myter og en del feilinformasjon rundt dette temaet, så vi håper her å gjøre det litt mer oversiktlig.

 

Hva kan en lama eller alpakka gjøre?

Som oftest snakker vi om kamelider som voktere for sau, men de brukes også som voktere for andre dyr i verden. I Storbritannia brukes de f.eks. ofte som voktere for høns.

I bruk har lamaer og alpakkaer vist at de kan brukes til følgende:

  • Til å holde flokken mer samlet
  • Til å varsle dersom fare nærmer seg og dermed gi dyreeier tid til å reagere
  • Til å hente inn lam som har tuslet/endt opp vekk fra flokken
  • Til å forsvare flokken fra rovdyr opp til border collie størrelse
  • Til å drepe rovdyr som f.eks. rev
  • Til å lede flokken vekk fra fare, rovdyr eller skogbrann

Lamaer og alpakkaer har instinktene i orden og vil ofte føle et ansvar for mindre dyr som sau og høns. Eksemplene er mange på hvor de kaster seg inn i kamp med rovdyr eller rovfugl for å forsvare de med fare for eget liv. I mange områder er tapene gått ned kraftig etter at alpakkaer eller lamaer er brakt inn som voktere mot rovdyr opp til border collie størrelse. 

Hva kan en alpakka eller lama ikke gjøre?

Alpakkaer og lamaer er har ikke "våpen" mot rovdyr. Dvs. de har ikke spesielt kraftig bitt eller spark. Det de har er en holdning, hurtighet og instinkter. Men det de ikke kan gjøre er:

  • Nedkjempe store rovdyr
  • Holde en flokk samlet i utmark i norske fjell hvis saueflokken sprer seg over flere kvadratkilometer

De stedene hvor lamaer og alpakkaer har fungert best er det på innmark. Mot store rovdyr kan de forsøke å forsvare flokken, men konsekvensen kan være at de dør først. Mot overmakt reagerer de fleste lamaer og alpakkaer som alle andre byttedyr: de flykter.

Er alle lamaer og alpakkaer passende?

Ikke alle alpakkaer eller lamaer har riktig innstilling som vil passe for voktere. Det er individuelle forskjeller. I testing kan man f.eks. oppleve at lamaene stikker til skogs så snart de får sjansen og gir blaffen i sauen. Derfor må det skje en individuell utvelgelse hvor de blir testet på sikkert vis før endelig slipp.

Til slutt

En eller flere alpakkaer eller lamaer er ikke en garanti mot tap til rovdyr. De vil kunne hjelpe, og ikke minst være en god hjelp sammen med vokterhunder, men pass på å velge ut riktige individer og ha helst minst to!