Som kamelideier må du forholde deg til følgende lover og forskrifter:

Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer og andre forskrifter om dyrehelse

Forskrift om velferd for produksjonsdyr

Lov om dyrevelferd

Forskrift om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort

Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

Forskrift om næringsmessig transport av dyr

Forskrift om import av levende dyr