Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Erstatninger og nødvergerett ifbm rovdyr

Etter et nylig avslag på erstatning for en alpakkaeier som mistet to alpakkaer til gaupe har Norsk kamelidforening sendt en henvendelse til Miljødirektoratet for å få klarhet i hvordan lover, forskrifter og vurderinger fra myndighetenes side ser på erstatninger til kameldyrhold ved angrep fra rovvilt, og hvilke rettigheter man har til å forsvare dyrene.

Kameldyr blir sjelden eksplisitt nevnt i norsk lovverk, men blir heller noen ganger satt i samme bås som andre arter. Alpakkaer, lamaer og andre kameldyr er ikke oppført som husdyr eller bufe. Derfor kan det være vanskelig å se hva utfallet vil være ved søknader om erstatning og om nødvergeretten er tilgjengelig for kameldyrhold. Vi har bedt om en klargjøring ift dette.

Aktuelt lovverk:

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §19

 

Vi referer svaret fra Miljødirektoratet på våre sider når svaret kommer.