Selgere av kamelider som påberoper seg å følge Nkams etiske retningslinjer for salg av kamelider skal følge følgende prinsipper:

 • Å sikre dyrenes velferd ved å følge minimumsstandard for omsorg for hold av kamelider, å unngå å selge kamelider som kommer til å holdes alene, og å sikre at området dyret eller dyrene skal holdes i er stort nok for naturlig bevegelse og adferd.
 • Å informere om viktigheten av riktig flokksammensetning mhp. kjønn, alder, art, osv.
 • Å informere om hvilke forpliktelser det innebærer for en kjøper å ha kamelider.
 • Å informere om eventuelle feil, problemer eller skavanker ift avlsverdi, kroppsbygning, temperament eller stamtavle, hvor dette kan ha betydning for kjøpers intensjon for bruk av dyret eller dyrene.
 • Å ikke selge for unge dyr.
 • Å tilby hjelp og rådgivning overfor kjøper ved behov etter salget.
 • Å gi kjøper riktig informasjon om fødselsdato, avlshistorikk og medisinsk historie inkludert eventuelt siste parasittbehandlinger og vaksineringer.
 • Å sikre at kameliden er ved god helse, med alt rutinemessig vedlikehold gjennomført.
 • Å angi at en hoppe kun er antatt drektig dersom bedekning er observert gjennomført og senere forsøk har resultert i avvisning.
 • Å levere en så komplett stamtavle som mulig, gjerne fra Nkams Kamelidregister eller andre anerkjente registere.
 • Å sørge for at veterinærsertifikat utstedes for kameliden(e) som selges.
 • Å være ærlig og sannferdig i alle henseender relatert til kameliden som er til salgs.

Ta kontakt dersom du trenger råd ifbm salg eller kjøp av kamelider.