Dyrevelferd for alpakka og lama
Omsorg og glede

Når man tar på seg ansvaret for lamaer eller alpakkaer er det en minimumsstandard for omsorg  og human behandling av dyrene. Disse er de mest grunnleggende kravene som alle lamaer og alpakkaer må få tilfredsstilt for å ha fysisk velvære. Disse kravene definerer minimumskrav for dyrevelferdskontrollører og statens tilsynsmenn som undersøker lama- og alpakkahold man har grunn til å tro ikke er tilfredsstillende.

Resten av artikkelen er tilgjengelig for våre medlemmer. Medlemsskap er gratis!