Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Avlsråd

Opprettet lørdag 08. april 2017 11:28

Nkam har et register som støtter for denne komiteen. Det er viktig at den nasjonale besetning holder en god og forutsigbar kvalitet, slik at råmaterialet til produktene vil være av riktig kvalitet for det aktuelle produktet/tjenesten.

De som sitter i denne komiteen har interesse og kunnskap om avl, og fungerer som et rådgivende organ for de som tar kontakt og ber om assistanse i sine avgjørelser rundt dette temaet.