Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Helse

Artikler fra komiteene om kamelider

Alpakkaer og lamaer trenger tilskudd av vitamin D

Lama og alpakka er tilpasset forholdene på Altiplano i Sør-amerika. Der lever de på opptil 5500 meters høyde med tynn luft og sterk solstråling. Ingen andre steder får de like sterk solstråling som der. Som konsekvens bør lama og alpakka som holder til andre steder få D-vitamintilskudd for optimal helse.

D-vitamintilskudd er viktig for alle alpakkaer og lamaer, det er ekstra viktig for drektige hopper og dyr under 3 år. Tilskudd er spesielt viktig i vinterhalvåret.

Symptomer på D-vitaminmangel er skjeve ben, vekttap, vonde ledd og rakitt.Symptomer på mangel på vitamin D

Dosering

Det et viktig å administrere korrekt dose, både overdosering og underdosering kan gi alvorlige helseproblemer.

Criaer/føll er født med lavt D-vitaminnivå. Criaen/føllets primære kilde for D-vitamin er hoppas melk, hennes D-vitaminstatus er kritisk for criaens/føllets oppbygging av D-vitamin. Cria/føll kan få tilskudd fra de er nyfødte.

Det er anbefalt at alpakkaer og lamaer får 1000-2000 IU/kg kroppsvekt hver annen måned med injeksjon eller hver måned (4.-6. uke) med pasta/gel.

For preventiv behandling mot rakitt hos voksende alpakkaer og lamaer er følgende doseringer anbefalt:

Ved bruk av injeksjoner, f.eks. Hipravit eller Hideject skal de ha 1000 IU per kg kroppsvekt. Dette gis under huden. Dosen varer i 6-8 uker. Injeksjonen repeteres hver annen måned. Hipravit ADE inneholder 75000 IU per ml, så doseringen for en alpakka på 50kg er 0,65 ml.

Ved bruk av pasta oralt er mengden vitamin D den samme pr kg, men du bør gi de pastaen hver 4-6 uke. Oralpasta kommer i små og store tuber og inneholder typisk 100000 IU vitamin D per 10 ml (sjekk produktinformasjonen). Normal dosering er 10ml for et dyr på ca 50kg (voksne).

En voksen alpakkahoppe veier vanligvis 50-60kg. En voksen alpakkahingst veier vanligvis 60-75kg. Lamaer veier mellom 120 og 150kg.

For å behandle rakitt eller vitamin D-mangel gis 1000-2000 IU per kg kroppsvekt med enten oral pasta eller injeksjon. Denne dosen bør repeteres en måned senere. Deretter bør vedlikeholdsdosering administreres.

Administrasjon

D-vitaminer kan gis oralt, eller som injeksjon. Dyreeier kan selv administrere oralt tilskudd, mens injeksjoner skal administreres av veterinær.

Konsekvenser av feildosering

Underdosering kan gi rakitt, en alvorlig sykdom som kan føre til myke ben og ledd, smerter i ledd og vansker med å gå normalt, skjeve ben, krum rygg, mindre fertilitet, problemer med immunforsvaret og vekttap. For mye kan gi samme symptomer som rakitt og i tillegg forårsake problemer med indre organer. Det er derfor viktig å følge doseringsanbefalingene.

Høykonsentrerte produkter som Hipravit og Hideject øker sjansen for overdosering. Det er vanskelig å måle til så små kvanta i sprøyteform. Vær derfor ekstra nøye med slike produkter og overlat doseringen til en veterinær.

Husk:
Hvis dyrene får vitamin D via foret må dette regnes inn i doseringen av tilskuddet.
Hvis dosen gis oftere enn anbefalt blir dyrene overdosert.
Hvis dosen gis sjeldnere enn anbefalt blir dyrene underdosert.

D-vitamin er et fettløselig vitamin. Kroppen lagrer det den ikke bruker, slik at vitaminet vil hope seg opp i kroppen over tid.

Under- eller overdosering vises ikke før det har gått en tid, uker eller måneder.

Husk: At litt er bra betyr ikke at mer er bedre. Det er viktig med korrekt dosering.

En video som viser smertefulle ledd, vekttap og krum rygg. Rakitt.

 

Referanser:

Basics of Alpaca Nutrition

Vitamin D Overdose Warning

Vitamin D Supplementation in Camelids

 

Anbefalinger om smittevern

Avstand mellom innhegninger

Kamelider er noe av det sunneste du kan ha på gården, men de kan likevel bli smittet av sykdommer. Smitte fra andre gårder, som MRSA eller parasitter, må håndteres før de får en sjanse til å komme til dine dyr. Derfor må du tenke smittevern. Stopp problemene ved døra.

Les mer …

Generell sykdomssituasjon for kamelider

Kamelider har en plass i Norge

Kamelideiere opplever at myndigheter anser kamelider som en helsefare i norske husdyrnæringer. Hvis man tar seg tid til å undersøke hvordan de faktiske forhold er vil man se at dette ikke er helt korrekt.

Vi i Nkam har skrevet til flere husdyrorganisasjoner angående kamelidenes plass i norsk landbruk, men vi har så langt ikke fått noen respons. Vi har blitt informert om at enkeltpersoner og grupper innenfor Veterinærinstituttet, Mattilsynet, NSG, KOORIMP og Animalia har svært negative holdninger til kamelider, og enda de ikke ønsker å si hvorfor håper vi dette vil endre seg etterhvert som kunnskap blir gjort tilgjengelig.

Det er ikke et eneste dokumentert tilfelle hvor alpakkaer eller lamaer har smittet andre husdyr med sykdommer eller parasitter.

Alle organisasjoner som gir råd om dyrehelse, statlige eller ikke, plikter å gi ut korrekt og oppdatert informasjon. 

Les mer …

Helse

Vi er så heldige at vi jobber med sterke dyr, men de kan bli syke de også. Denne komiteen jobbe bl.a. med å finne de beste stedene for behandling skulle en sykdom ramme. 

Aktuelle oppgaver er:

  • Jobbe sammen med Mattilsynet i programmer som tester for sykdommer
  • Finne frem til kompetent assistanse for kamelider som har en behandligsbar sykdom
  • Rådgi kamelideiere i enklere saker, og henvise i andre

og mer/eller annet som medlemmene av komiteeen finner hensiktsmessig