Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Kvalitetssikring

Kvaliteten på fiber, og kvaliteten på gourmet må være god. Komiteen skal finne egnede måter å samle sammen prøver, eller be medlemmene sende inn resultater av prøver.

Komiteen skal ha oversikt over egnede steder å teste kvaliteten slik at vi alle til enhver tid vet at vi vil levere gode produkter. Hvordan testingen skal gjennomføres vil bli avgjort av komiteen.