Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Offentlige anliggender

Artikler fra komiteene om kamelider

Antall kamelider i Norge

Norsk Kamelidforening

Antall lamaer og alpakkaer i Norge er det ikke lett å finne nøyaktige tall på. Ikke alle registrerer besetninger, antall dyr eller søker om støtte. Vi antar f.eks. at antall alpakkaer i Norge har passert 2000, men statistikken viser noe annet siden ikke alle alpakkaeiere søker om tilskudd og det samme gjelder for andre husdyr. Den beste indikatoren er likevel søknader om produksjonsstøtte. I denne statistikken kan vi også se trender.

Les mer …

Hva sier KOORIMP?

KOORIMP beskriver seg selv slik:

KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. KOORIMP ble opprettet av en samlet norsk husdyrnæring for å hindre innførsel av smittestoffer som kan gi sjukdom hos dyr og mennesker.

Det er viktig her å huske på at KOORIMP er primært for de tradisjonelle husdyrene i Norge, som NKS, NRF, gris, fjørfe, og ingen kamelideiere eller -organisasjoner har noen gang vært med på utformingen av regelverket KOORIMP forfekter. Derfor er det kanskje ikke så rart at de som ønsker å importere kamelider til Norge og spør KOORIMP om råd, slik gjerne Mattilsynet anbefaler, får til svar "ikke gjør det". Det er dessverre vanskelig å bygge opp en næring basert på avl på de beste individene uten å gjøre importer.

Les mer …

Komité for offentlige anliggender

Ta kontakt med komiteen for offentlige anliggender: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kommentarer til ny faglig vurdering av Psoroptes ovis på kamelider fra Veterinærinstituttet

Kastet føll

Norsk Kamelidforening (Nkam) ønsker at publikum, faglig personell og kamelideiere skal forstå det sentrale i saken om Psoroptes ovis, og går gjennom sakens innhold og den nye faglige vurderingen til Veterinærinstituttet (VI) i denne artikkelen.

VI gikk sterkt ut med saueskabb på alpakka og fikk mye pressedekning for dette. Dyreeier kommenterte dette i en oppfølgende artikkel. Nå har VI etter to år funnet at dyreeier hadde rett.

Det sentrale er dette: Alpakkaer og lamaer kan ikke få saueskabb.
Det vitner om ignoranse og en uvitenskapelig holdning å kalle det saueskabb hvis du finner P. ovis på kamelider. Det er riktigere å kalle det en øremidd og den bør bekymre en dyreholder eller veterinær like lite som øremidd på kaniner og behandles deretter.

Les mer...

Offentlige anliggender

Denne komiteen jobber mot offentlige instanser for å i samarbeid søke å finne løsninger, plikter og krav som vil føre til at kamelider vil innlemmes i norsk jordbruk

Oppgaver er:

  • Få kamelider definert som husdyr
  • Se på tilskuddsordninger
  • Andre aktuelle saker naturlig hjemmehørende komiteen

og andre ting komiteen mener vil gavne og legge til rette for kamelider som produksjonsdyr i Norge