Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Offentlige anliggender

Denne komiteen jobber mot offentlige instanser for å i samarbeid søke å finne løsninger, plikter og krav som vil føre til at kamelider vil innlemmes i norsk jordbruk

Oppgaver er:

  • Få kamelider definert som husdyr
  • Se på tilskuddsordninger
  • Andre aktuelle saker naturlig hjemmehørende komiteen

og andre ting komiteen mener vil gavne og legge til rette for kamelider som produksjonsdyr i Norge